Tag Archives: thế mạnh

Hệ thống sông ngòi chằng chịt – THẾ MẠNH hay BẤT LỢI cho Việt Nam?

Phần 1 Hệ thống sông ngòi của Việt Nam Các hệ thống sông ngòi chằng chịt trải dài trên khắp đất nước hình chữ S. Theo thống kê, hiện tại nước ta có khoảng 2360 con sông dài trên 10km. Bên cạnh đó là vô số sông nhỏ và ngắn chiếm đến khoảng 93%. Có […]